Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

Om nyhetsbreven »
Nyhets-arkivet »

Translate this page

Clearmind på Facebook!

Facebook logo

Website design:
Bruce E. Skipper,
Radical Communications
Website editor:
Kristoffer Alpsjö


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

Vad är A Course in Miracles?

"A Course In Miracles" (ACIM) är ett litterärt verk som har förändrat livet för miljontals människor. Boken är i grunden en självstudie som lotsar människor till att skifta sitt fokus från att vara offer för yttre omständigheter till att se att vi själva är de som skapar vår egen verklighet. ACIM åstadkommer denna perspektivförändring genom att återställa vår kontakt med vad den kallar Den Helige Anden, eller 'inre läraren'.

Verkets tre böcker togs emot genom en process av inre diktamen av en forskningspsykolog på Columbia University i New York, Dr. Helen Schucman, i början av 1965. Hon fick hjälp av Dr. William Thetford, chef för Columbia-Presbyterian Medical Centers Department of Psychology.

ACIM:s lära var på många sätt riktad specifikt till dessa två personer och deras ofta stormiga och konfliktfyllda relation. Efter tio års förberedelse publicerades boken för första gången 1976 av den ideella organisationen Foundation for Inner Peace. Sedan dess har "A Course in Miracles" varit en varaktig bästsäljare och, utan någon som helst marknadsföring från organisationen, spridits över hela världen.

"A Course in Miracles" använder sig både av ett teoretiskt och ett upplevelsebaserat tillvägagångssätt. Verket består av 'Text' som beskriver den filosofiska grunden på vilket dess tankesystem är baserat; 'Workbook for Students' som innehåller 365 dagliga övningar som är skapade för att träna oss i tankarna som förs fram i 'Text'; och 'Manual for Teachers' som besvarar några av de frågor som oftast uppstår hos de som studerar ACIM och också förtydligar några av begreppen som används i verket.

"A Course in Miracles" gör inga anspråk på att vara bättre än någon annan lära, utan förklarar att den är enbart en av tusentals olika former av 'den universella kursen' som kan användas för personlig transformation.

Det verkar som om "A Course In Miracles" avsiktligen skrevs för att tilltala många nivåer inom oss - både medvetna och omedvetna. Tankesystemet är intellektuellt sofistikerat och förenar andlig inspiration med en djup psykologisk förståelse för fenomen såsom tro- och försvarssystem, upplevelse och identitet.

Till en början kämpar många 'elever' med att förstå ACIM. Denna initiala svårighet att förstå är vanligt förekommande och är att förvänta sig som en del av själva boken medan intellektet arbetar för att ta till sig det nya paradigmet. "A Course in Miracles" är också praktisk. De dagliga övningarna i 'Workbook' tillhandahåller ett systematiskt tillvägagångssätt för att tillämpa ACIM:s principer. Övningarna tar inte mycket tid i anspråk vare sig att läsa eller genomföra, men kräver en villighet att ifrågasätta alla uppfattningar vi har om hur världen fungerar samt en villighet att se saker på ett nytt sätt.

Den psyko-andliga träningen i "A Course in Miracles" lär oss att det i grunden endast finns två tankesystem: uppfattning (baserat på våra illusioner om den yttre världen) och kunskap (baserat på den inre verkligheten). Uppfattningens tankesystem är av sin natur illusorisk eftersom den är baserad på tolkningar, inte fakta. Den är byggd på vår tro att vi är separerade från Gud och från varandra. Från detta kommer en tro på ondska, synd, skuld, rädsla och brist. Det är en värld av tid och uppfattning, av födsel och död, av det förflutna och framtiden, och konstant förändring. Detta tankesystem byggt på vad vi tror oss uppfatta, kallar ACIM för egot, vilket egentligen är en trossats som kretsar kring idén att kroppen är vår verklighet och sätter gränsen för vad vi är.

Till skillnad från vissa andra tankesystem föreslår inte "A Course in Miracles" att vi drar oss tillbaka från världen. Den lär ut att våra relationer erbjuder oss unika och värdefulla möjligheter till lärdom, uppvaknande och helande - både för oss själva och världen. ACIM erbjuder en sofistikerad analys kring dynamiken i relationer i alla dess olika former, och betraktar dem som medel till förändring.

Förändring av oss själva i relationer åstadkommer vi genom att kontinuerligt öva oss i förlåtelse. Förlåtelse är sättet på vilket vi kan släppa det förflutna med tillhörande börda av skuld och anklagelser. Enligt ACIM handlar 'förlåtelse' inte om att förlåta skuld och därigenom göra den verklig. Istället hävdar boken att synd aldrig funnits eftersom allt beteende är antingen ett uttryck för kärlek eller ett rop på kärlek.

Ett av "A Course in Miracles" mål är att öva oss på att lyssna till Guds röst inom oss, vilket boken identifierar som den Helige Ande. För att uppnå maximal verkan i världen måste vi lära oss lita på denna inre lärare istället för att söka svaren i allt och alla utanför oss själva. Vi är därmed ledsagade att upptäcka och uppfylla vår egen unika funktion som Gud har givit oss.

Allt eftersom vi leds från egots värld av separation till kärlekens värld av enhet kommer vi ihåg vårt Högre (eller Sanna) Själv. Vi minns att vi skapades av Gud och kan acceptera Kristus inom oss, för att slutligen se med Kristus seende. Vi upplever att vi är ett med Gud, oss själva och alla andra, och kan - äntligen - "lära ut endast kärlek", vilket är vår sanna funktion såsom Guds barn.

"A Course in Miracles" finns idag på tio språk. En svensk översättning är färdig och finns till försäljning via Clearmind Sweden.

Här kan du läsa mer om "A Course in Miracles": www.acim.org

ShareThis


Upp

Prenumerera på Clearminds nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas till din epostadress ca 10 gånger per år.
Läs mer eller läs våra tidigare nyhetsbrev.